Szanowni Państwo,

Witamy na stronie Kancelarii Adwokackiej Adwokat Magdaleny Gątarek – członka Okręgowej Rady Adwokackiej w Łodzi. Adw. Magdalena Gątarek, Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego oraz uczestniczka studiów podyplomowych „Prawna Obsługa Przedsiębiorców”  zorganizowanych przez Uniwersytet Łódzki. Wielokrotna stypendystka Rektora Uniwersytetu Łódzkiego za najlepsze wyniki w nauce. Praktykę zawodową, rozpoczęła już w czasie studiów, pracując jako wolontariusz w Studenckim Punkcie Informacji Prawnej – Klinice Prawa i Klinice Praw Dziecka Uniwersytetu Łódzkiego.

Zapraszam do współpracy

Adwokat Magdalena Gątarek

Oferta

Prawo cywilne

Prawo spadkowe

Prawna obsługa firm

Prawo rodzinne

Prawo karne

Dochodzenie odszkodowań i zadośćuczynień

Pomoc Frankowiczom

Podejmując się spraw z zakresu wyżej wymienionych obszarów prawa adw. Magdalena Gątarek zawsze kieruje się dobrem Klienta.
Cechuje ją szybkość w działaniu, kompetentność, empatia i zrozumienie sytuacji Klienta.

Oferta Kancelarii Adwokackiej – pomoc w problemach natury prawnej

Prowadząc wszelkie sprawy Kancelaria Adwokacka Adwokat Magdalena Gątarek kieruje się zawsze zasadami etyki adwokackiej, dbając o nieposzlakowaną opinię Kancelarii oraz pamiętając o godności zawodu adwokata i odpowiedzialności społecznej, która za nią stoi.

Zaufany pełnomocnik i obrońca

Kancelaria Adwokacka Adwokat Magdalena Gątarek specjalizuje się w szeroko pojętym prawie cywilnym, w tym w sprawach rodzinnych, o rozwód, w sprawach w zakresie dochodzenia odszkodowań i zadośćuczynień. Nadto już od czasów studenckich wśród zainteresowań adw. Magdaleny Gątarek znajdowało się prawo karne, w którym praktyczne doświadczenie nabrała w czasie odbywania aplikacji adwokackiej. W związku z ukończonymi studiami podyplomowymi Kancelaria zajmuje się również prawną obsługą przedsiębiorców.

Zdobyta wiedza, wrodzone zamiłowanie do niesienia pomocy innym ludziom, a także duży poziom empatii i zrozumienia do spraw Klienta sprawiają, że adw. Magdalena Gątarek z wielkim zaangażowaniem zajmuje się reprezentacją Klientów jako obrońca i pełnomocnik.

Kancelaria Adwokacka – akcja pro bono – porady prawne dla każdego

Kancelaria Adwokacka Adwokat Magdalena Gątarek oferuje nieodpłatną pomoc prawną, poprzez udzielanie bezpłatnych porad prawnych minimum raz w miesiącu, również w ramach akcji pro bono. Kancelaria przeprowadza porady prawnych w formie ustnej, w siedzibie filii Kancelarii we Włocławku, w tym celu prosimy o kontakt telefoniczny celem uzgodnienia terminu i godziny porady.

Ideą udzielania nieodpłatnych porad prawnych jest, by każdy miał równy dostęp do pomocy adwokata, którego celem jest ochrona interesów Klienta.

Prowadzenie postępowań sądowych – obszar działania

 Kancelaria Adwokacka Adwokat Magdalena Gątarek posiada doświadczenie w prowadzeniu postępowań sądowych, świadczy pomoc prawną osobom fizycznym oraz przedsiębiorcom z Łodzi, ale również z miejscowości położonych na terenie:

Województwa Łódzkiego, obejmując swym działaniem m.in.: Piotrków Tryb., Zgierz, Sieradz, Pabianice, Łask

 Województwa Kujawsko- Pomorskiego prowadząc sprawy m.in. we Włocławku, Toruniu, Bydgoszczy.

Adres

Adres siedziby głównej Kancelarii

ul. Rewolucji 1905 r. nr 82, gab. B 17
90-332 Łódź

Adres filii Kancelarii

ul. Chopina 54
97-800 Włocławek

Kontakt

+48 725 709 851

email: mgatarek@gmail.com

}

Godziny otwarcia

Poniedziałek – Piątek