Teoretycznie nie. Chociaż rozwód zawsze odbywa się na drodze procesu sądowego, strony nie muszą mieć profesjonalnych pełnomocników. W praktyce rozwód bez wsparcia adwokata okazuje się jednak trudny, a cały proces rozciąga się w czasie. Dlatego nawet przy pozornie prostych sprawach, gdy małżonkowie nie mają dzieci i są zgodni co do rozwiązania małżeństwa, pomoc adwokata okazuje się nieoceniona.

Zadania adwokata w sprawach rozwodowych

Sprawami rozwodowymi zajmują się sądy cywilne, a rozpoczęcie procesu następuje po dostarczeniu do sądu prawidłowo sporządzonego pozwu o rozwód. Na to, jak szybko potoczy się cała sprawa, wpływa wiele czynników. Niezwykle istotną kwestią jest przestrzeganie wymogów formalnych przy sporządzaniu pozwu i kolejnych pism procesowych. Dla osób, które nie mają wykształcenia prawniczego, jest to zadanie bardzo trudne.

Najważniejszym zadaniem adwokata zaangażowanego w sprawę rozwodową jest udzielenie klientowi profesjonalnej porady i poprowadzenie go w taki sposób, by proces był jak najmniej uciążliwy, a jego finał korzystny dla reprezentowanej strony. Zakres udzielanego wsparcia zawsze ustalany jest indywidualnie. Adwokat może zająć się wyłącznie sporządzaniem pism procesowych, formułowaniem wniosków i odpowiedzi na wnioski drugiej strony, może także podjąć się pełnej reprezentacji klienta przed sądem, ale też i w negocjacjach poza sądowych z drugą stroną. Z takiej formy współpracy często korzystają małżonkowie, dla których rozstanie jest wyjątkowo bolesnym doświadczeniem, a udział w kolejnych rozprawach obarczony jest bardzo dużym ładunkiem emocjonalnym – opowiada prawnik z Kancelarii Adwokackiej Gątarek we Włocławku.

Pomoc adwokata w sprawach rozwodowych – korzyści

Podstawowa korzyść ze współpracy z adwokatem to spokój, wynikający z poczucia pewności, że wszystkie wnioski i dokumenty są przygotowane poprawnie; dzięki temu sprawa rozwodowa nie będzie niepotrzebnie przeciągać się w czasie. Co prawda sama obecność prawnika nie przyspieszy działania sądu, ale pomoże zapobiec opóźnieniom, wynikającym z błędów w sporządzanych pismach i konieczności ich wyjaśniania. W razie jakichkolwiek niespodzianek ze strony małżonka prawnik udzieli wsparcia i zaproponuje najlepszą taktykę dalszego postępowania. Pomoc prawna w sprawie rozwodowej daje więc uzasadnione poczucie bezpieczeństwa.

Profesjonalna pomoc adwokata jest właściwie niezbędna podczas trudnych rozwodów, np. kiedy małżonkowie mają małoletnie dzieci i trzeba rozwiązać kwestie opieki oraz alimentów; jeśli małżonkowie zgromadzili majątek, co do podziału którego nie są zgodni. Z poszukiwaniem adwokata na pewno nie należy zwlekać w sytuacji, gdy druga strona już zatrudniła prawnika. Próba samodzielnego starcia z zawodowym prawnikiem w sądzie jest obarczona dużym ryzykiem.