Sprawa karna, w szczególności w świetle zmiany przepisów procedury karnej, które weszły w życie w październiku 2019 r., ma bardzo skomplikowany i złożony przebieg. Nie każdy musi orientować się w przepisach prawa i postępowania karnego oraz posiadać, choćby podstawową wiedzę w tym zakresie. Prawo karne jest bardzo obszerne i jedynie osoba wykwalifikowana i doświadczona może sprawnie się w nim poruszać. Kiedy na szali staje życie i przyszły los, warto sięgnąć po wsparcie adwokata, który jako obrońca lub pełnomocnik zapewni stronom postępowania karnego właściwą reprezentację, w szczególności będzie dbał o przestrzeganie ich praw.

Sposób na stres

Nie ulega wątpliwości, że postępowanie karne jest przyczyną wielu stresów, nerwów i nieporozumień. Opanowanie i zachowanie rozsądku nie zawsze jest proste do osiągnięcia. Adwokat Magdalena Gątarek,z kancelarii z Włocławka zwraca uwagę na fakt, że wiele osób nie zna swoich praw i z tego powodu szkodzi sobie już na bardzo wczesnym etapie postępowania. Przykładem tego są  sytuacje, w których uczestnicy wypadków drogowych, znajdując się jeszcze w niewątpliwym szoku związanym z traumatycznym przeżyciem, udzielają funkcjonariuszom policji informacji na temat jego przebiegu. Nierzadko informacje te następnie są przeciwko nim wykorzystywane w późniejszym postępowaniu karnym. Osoby takie nie wiedzą, że powinny zachować milczenie. Nikt ich nie poucza o ich uprawnieniach oraz negatywnych skutkach prawnych mogących wyniknąć z informacji, które przekazują. Zatem brak wiedzy w tym zakresie może być zgubny dla przyszłego podejrzanego czy oskarżonego. Z tego powodu bardzo istotnym jest, aby osoba podejrzewana o popełnienie przestępstwa niezwłocznie skontaktowała się z adwokatem, który udzieli jej niezbędnej pomocy prawnej, a następnie zadba o jej interesy na każdym etapie postępowania karnego.

Niełatwy proces sądowy

Warto pamiętać, że nie zawsze wystarczy doradztwo prawne, które może być tylko częściowym ratunkiem. Spotykamy się z sytuacjami, w których osoby zgłaszające się do naszej Kancelarii o pomoc w sprawie karnej, wcześniej pomimo rad udzielanych przez specjalistów, podejmowały samodzielne działania, z przykrymi dla tych osób konsekwencjami – dodaje adwokat Tadeusz Wolfowicz.  Najcięższym etapem jest rozprawa sądowa, która jest decydująca dla oskarżonego. Tutaj przydają się usługi prawne doświadczonego karnisty, dla którego obrona osób to codzienność. Adwokaci z Kancelarii Wolfowicz Wende Biedulski, w każdym roku, reprezentują swoich klientów w dziesiątkach spraw karnych, w tym budzących zainteresowanie opinii publicznej.

Dopilnowanie koniecznych formalności

Dobrze jest mieć świadomość, że sprawy karne to nie tylko udział stron w rozprawach sądowych. Na każdym etapie postępowania karnego istnieje konieczność sporządzania różnego rodzaju pism procesowych, w tym wniosków dowodowych, zażaleń, apelacji, czy kasacji. Udział adwokata w sprawie karnej gwarantuje, iż pisma procesowe odpowiadają nie tylko wymogom formalnym ale przede wszystkim zawierają właściwą argumentację faktyczną i prawną. Adwokat dba także o dochowanie wszelkich terminów procesowych.