Gromadzenie Dowodów

 1. Dokumentacja Zdarzenia:
  • Zdjęcia i Wideo: Utrwal miejsce zdarzenia, uszkodzenia, tablice rejestracyjne pojazdów, warunki drogowe i wszelkie inne istotne aspekty.
  • Raport Policyjny: Jeśli to możliwe, uzyskaj kopię raportu policyjnego, który zawiera oficjalny zapis zdarzenia.
 2. Świadkowie:
  • Zeznania Świadków: Zbierz dane kontaktowe świadków zdarzenia i jeśli to możliwe, ich pisemne zeznania.
 3. Dokumentacja Medyczna:
  • Zapisy Leczenia: Zbieraj wszystkie dokumenty medyczne związane z leczeniem, w tym rachunki, recepty i zalecenia lekarskie.
  • Opinia Lekarska: W niektórych przypadkach może być potrzebna specjalistyczna opinia lekarska dotycząca długoterminowych skutków urazów.
 4. Eksperci:
  • Rzeczoznawcy: Mogą ocenić wysokość strat materialnych, np. wartość uszkodzonego pojazdu.
  • Biegli Sądowi: W niektórych sprawach mogą być potrzebni eksperci do oceny szczegółów technicznych zdarzenia.

Ustalanie Wysokości Odszkodowania

 1. Rodzaje Szkód:
  • Szkody Materialne: Koszt naprawy lub zastąpienia uszkodzonych przedmiotów.
  • Szkody Osobowe: Koszty leczenia, rehabilitacji i inne wydatki medyczne.
  • Utrata Dochodów: Dochody, których poszkodowany nie mógł uzyskać z powodu wypadku.
  • Zadośćuczynienie za Krzywdę: Odszkodowanie za ból, cierpienie i inne niematerialne aspekty szkody.
 2. Kalkulacja Odszkodowania:
  • Rachunki i Wyceny: Zbierz wszystkie rachunki i wyceny związane ze szkodą.
  • Przewidywane Koszty Przyszłe: Uwzględnij przyszłe koszty leczenia lub rehabilitacji.
  • Analiza Prawna: Prawnik może pomóc w analizie przepisów prawnych i orzecznictwa, które wpłyną na wysokość odszkodowania.
 3. Negocjacje i Postępowanie Sądowe:
  • Negocjacje z Ubezpieczycielem: Prawnik może negocjować z ubezpieczycielem na podstawie zebranych dowodów i kalkulacji szkód.
  • Rozprawa Sądowa: Jeśli negocjacje nie przynoszą rozwiązania, sprawa może trafić do sądu, gdzie dowody i kalkulacje zostaną przedstawione sędziemu.

Wskazówki

 • Dokładność: Dokładnie dokumentuj wszystkie aspekty związane ze szkodą i jej skutkami.
 • Porada Prawna: Skorzystaj z pomocy prawnika do oceny dowodów i ustalenia wysokości roszczeń.
 • Cierpliwość: Proces ustalania i dochodzenia odszkodowania może być czasochłonny.

Pamiętaj, że każdy przypadek jest indywidualny, a wymienione informacje służą jako ogólny przewodnik. Dokładna ocena sytuacji powinna być przeprowadzona przez specjalistów