Coraz chętniej rozwodzące się w Polsce małżeństwa przeprowadzają tzw. rozwody polubowne. Pozwalają ona rozwieść się nawet podczas jednej rozprawy. Od złożenia pozwu minąć może nawet do orzeczenia rozwodowego zaledwie 3-5 miesięcy. Na czym jednak polega taki typ rozwodu i dlaczego jest on tylko możliwy z udziałem adwokata? Odpowiedzi na te pytania znaleźć można w artykule.

Czym charakteryzują się rozwody polubowne?

Rozwody polubowne są prowadzone w kancelariach adwokackich. Ich główną cechą jest to, że wszystkie kwestie rozwiązania związku małżeńskiego są ustalane nie w sądzie, ale już u prawnika. Sąd rozpatrując pozwy z wnioskami, dla których obie strony przyjmują takie samo stanowisko, szybko może wydać orzeczenie rozwodowe – już podczas pierwszej rozprawy.

Rozwód polubowny nieformalnie rozpoczyna się w ramach mediacji lub negocjacji u adwokata. Konstruowane są wtedy wspólnie wnioski rozwodowe i sam pozew. W takiej sytuacji jest to pozew bez orzekania o winie małżonka. Zdarzają się jednak sytuacje, w których jedna strona przyjmuje całkowitą winę na siebie. Sam rozwód polubowny nie ma jednak tylko uregulować tego, który małżonek zawinił rozkładowi pożycia. Ważne jest także ustanowienie odpowiednich stosunków odnośnie do:

  • alimentów i spraw opieki nad wspólnym potomstwem,
  • korzystania ze wspólnego domu czy mieszkania,
  • podziału majątku,
  • zarządzania wspólnymi podmiotami gospodarczymi.

Większość postanowień jest regulowanych specjalnymi umowami między małżonkami (np. umowa o podział majątku, umowa o alimentach, plan wychowawczy, umowy przekazania udziałów w firmie itp.).  Dokumenty te powinny być poświadczane notarialnie, a następnie powinny trafić do sądu. O to dla swoich klientów zawsze dba mecenas Magdalena Gątarek, która zapewnia kompleksowe usługi w zakresie prawa cywilnego, karnego czy rodzinnego.

Zalety polubownych rozwodów

Polubowne rozwody mają wiele zalet. Przede wszystkim nie pozwalają na pogłębienie konfliktów między stronami. Takie rozwody lepiej również znosi wspólne potomstwo. Oprócz tego rozwód w kancelarii adwokackiej i dopiero w sądzie pozwala na obniżenie kosztów np. związanych z koniecznością powołania biegłych sądowych. Liczyć można również na szybkie wydanie orzeczenia sądowego i zamknięcia etapu w życiu. Rozwód polubowny jest korzystny również ze względów psychologicznych.

Dlaczego rozwód polubowny musi odbywać się u adwokata?

Rozwody polubowne tylko w uproszczeniu można uznać za rozwody w kancelarii adwokackiej. Najważniejsze jest bowiem orzeczenie rozwodowe wydawane przez sąd. Rozwód polubowny jest zatem swoistym przygotowaniem stron do rozwodu sądowego. Adwokat prowadząc negocjacje w imieniu jednej ze stron (wtedy każda strona ma własnego reprezentanta) lub wcielając się w rolę mediatora, prowadzi małżonków do konsensusu. Dba również o stronę administracyjną rozwodu, a także o uregulowanie różnych płatności. Bez adwokata rozwód polubowny jest zatem niemalże niemożliwy.