Za długi spadkowe odpowiada spadkobierca.

W prawie polskim, po śmierci osoby, jej długi przechodzą na spadkobierców. Istnieją jednak różne sposoby na ograniczenie odpowiedzialności za długi:

  1. Odrzucenie spadku: Spadkobierca może całkowicie odrzucić spadku, wtedy nie dziedziczy ani majątku, ani długów.
  2. Przyjęcie spadku z dobrodziejstwem inwentarza: Pozwala to na przyjęcie spadku, ale ogranicza odpowiedzialność za długi do wartości odziedziczonych aktywów. Jeśli długi przekraczają wartość majątku, spadkobierca nie jest zobowiązany do ich spłaty z własnych środków.
  3. Przyjęcie spadku wprost: Oznacza to pełną odpowiedzialność za długi spadkowe, które mogą być ściągane również z osobistego majątku spadkobiercy.

Odpowiedzialność za długi spadkowe

jest zatem zależna od decyzji spadkobiercy dotyczącej sposobu przyjęcia spadku. Ważne jest, aby dokonać tej decyzji świadomie i w odpowiednim terminie, gdyż w niektórych przypadkach brak reakcji może być traktowany jako przyjęcie spadku wprost.