Prowadzenie własnej działalności jest niezwykle wymagające i trudne, a napotykane problemy dotyczą nierzadko obowiązujących przepisów prawa. Ich lepsze zrozumienie oraz zapewnienie sobie profesjonalnej obsługi prawnej daje możliwość wywalczenia satysfakcjonujących wyroków w sprawach spornych, ale także legalne i bezpieczne rozszerzenie działalności o nowe produkty czy usługi.

Niezbędne wsparcie prawne

Współpraca z kancelarią adwokacką jest dla przedsiębiorcy niezwykle istotna już na początkowym etapie zakładania firmy. Dzięki pomocy wykwalifikowanego prawnika możliwe jest odpowiednie skonstruowanie m.in. statutów czy aktów założycielskich. Adwokat Gątarek z Łodzi pomoże również w przygotowywaniu projektów umów spółek i wielu innych dokumentów, które sporządzone zostaną zgodnie z obowiązującym prawem. Specjalista zadba także o właściwy przebieg postępowania rejestracyjnego przed KRS.

W ramach kompleksowej obsługi prawnej firm świadczone są również profesjonalne porady. W tym zakresie pomóc może nie tylko adwokat, ale także radca prawny. W renomowanych kancelariach oferowane jest kompleksowe wsparcie specjalistów, którzy są w stanie udzielić niezbędnych informacji na temat spraw dotyczących prawa gospodarczego, handlowego, administracyjnego, prawa pracy lub wielu innych dziedzin, które związane są z prowadzeniem działalności. Adwokat Magdalena Gątarek pracująca w kancelarii znajdującej się na terenie Łodzi jest w stanie zapewnić doskonałe wsparcie dla przedsiębiorstw, zajmując się także wieloma innymi czynnościami – jakimi dokładnie?

Interesy firmy odpowiednio reprezentowane

Każde przedsiębiorstwo w sytuacjach spornych chce osiągnąć korzystny dla siebie, satysfakcjonujący wyrok sądu bądź inne rozwiązanie konfliktu. W sporach z kontrahentami niezwykle istotne jest wsparcie prawne, które adwokat gwarantuje również w sprawach związanych z organami administracyjnymi. Pełna reprezentacja oraz zastępstwo procesowe przed sądami powszechnymi dają możliwość skutecznej obrony interesów firmy, a także są komfortowe dla przedsiębiorcy, który nie musi pojawiać się na wyznaczonych przez sąd rozprawach – w większości przypadków wystarczy obecność jego pełnomocnika.

Adwokat Gątarek z Łodzi w ramach obsługi prawnej firm zajmie się negocjacjami i mediacjami, które poprowadzone w sposób odpowiedni i profesjonalny dają możliwość wcześniejszego i polubownego zakończenia konfliktu. Nierzadko problematyczne staje się także odzyskanie należności pieniężnych od dłużników – okazuje się, że w tym zakresie także pomoże renomowany adwokat świadczący usługi wsparcia prawnego dla przedsiębiorstw. Poprowadzi on także postępowania upadłościowe bądź zabezpieczające i egzekucyjne.