Kancelaria Adwokacka

Adwokat Magdalena Gątarek

Prawo cywilne

 • roszczenia o zapłatę,
 • prawna windykacja należności,
 • sprawy dotyczące własności ( w tym stwierdzenie zasiedzenia, zniesienie współwłasności),
 • sprawy z zakresu prawa mieszkaniowego i lokalowego,
 • roszczenia z tytułu rękojmi i gwarancji,
 • sporządzanie i opiniowanie umów,
 • roszczenia wynikające z umów,
 • roszczenia odszkodowawcze,
 • roszczenia związane z zadośćuczynieniem,
 • inne sprawy cywilne

Prawo rodzinne

 • rozwody, separacje
 • podziały majątku,
 • sprawy związane z rozdzielnością majątkową,
 • sprawy dot. władzy rodzicielskiej,
 • sprawy o kontakty z małoletnimi dziećmi,
 • sprawy o alimenty,
 • sprawy o ustalenie ojcostwa
 • i inne

Prawo spadkowe

 • stwierdzenia nabycia spadku,
 • dział spadku i zniesienie współwłasności,
 • roszczenia z tytułu zachowku, zapisu testamentowego, długi spadkowe
 • stwierdzenie nieważności testamentu,
 • uchylenie/ zmiana postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku
 • kwestie podatkowe

Prawna obsługa firm

 • Bieżąca obsługa prawna ,
 • Opinie prawne,
 • Umowy – przygotowanie, analiza,
 • zastępstwo procesowe w postępowaniach sądowych i egzekucyjnych,
 • Sprawy rejestrowe,

Dochodzenie odszkodowań i zadośćuczynień

Prawo karne

 • postępowanie przygotowawcze – od momentu zatrzymania do końca śledztwa,
 • postępowania przed sądem I instancji ( obrona na rozprawie, sporządzanie pism i wniosków, ustalenie linii obrony)
 • postępowania apelacyjnego (sporządzenie apelacji oraz reprezentacja)

Pomoc Frankowiczom

Bardzo popularnym kredytem był kredyt we frankach, a precyzując kredyt waloryzowany kursem franka szwajcarskiego (CHF), lub kredyt denominowany.

Wiele osób zawarło takie kredyty, w związku z niskim kursem waluty, jednak z biegiem czasu kurs franka szwajcarskiego drastycznie wzrósł, od wielu lat utrzymuje się na wysokim poziomie, co spowodowało wzrost raty kredytu.

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej i Sąd Najwyższy w wielu orzeczeniach wypowiadał się co do oceny ważności takich umów kredytowych i co do ważności postanowień indeksacyjnych.
Z doświadczenia naszej Kancelarii Banki nie chcą zawierać ugód z kredytobiorcami posiadającymi kredyt indeksacyjny, czy denominowany.

Jedyną drogą ochrony swoich praw jest skierowanie sprawy na drogę sądową.
Nasza Kancelaria oferuje pomoc frankowiczom.

Posiadamy doświadczenie w unieważnieniu umowy kredytowej lub dochodzenia nadpłaty, czyli różnicy pomiędzy kwotą należnych spłat (to jest rat kredytu ustalonych bez zastosowania klauzuli indeksacyjnej) a sumą rat spłaconych.

Pierwszą czynnością dokonywaną w naszej Kancelarii po zgłoszeniu się Państwa do nas jest zbadanie umowy kredytowej i określenie najkorzystniejszego dla Państwa rozwiązania.

Analiza umowy jest bezpłatna.

Jeżeli zawarli Państwo umowę we frankach szwajcarskich to zapraszamy do kontaktu.

Zapraszam do kontaktu