Adwokaci specjalizujący się w prawie karnym mogą zajmować się szerokim zakresem spraw. Oto niektóre z nich:

  1. Obrona w Procesach Karnych: Adwokaci często reprezentują osoby oskarżone o popełnienie przestępstw. Obejmuje to zarówno drobne wykroczenia, jak i poważniejsze przestępstwa, włącznie z przestępstwami przeciwko życiu i zdrowiu, mieniu, a także przestępstwami gospodarczymi i korupcyjnymi.
  2. Porady Prawne: Adwokaci udzielają porad prawnych osobom podejrzanym o popełnienie przestępstwa lub tym, którzy stają przed sądem jako świadkowie.
  3. Reprezentacja Ofiar Przestępstw: Adwokaci mogą również reprezentować ofiary przestępstw, pomagając im w dochodzeniu roszczeń cywilnych przeciwko sprawcom przestępstw.
  4. Procesy Apelacyjne: Adwokaci reprezentują klientów w procesach odwoławczych, starając się zmienić lub unieważnić wcześniejsze wyroki sądowe.
  5. Mediacja i Negocjacje: Adwokaci mogą uczestniczyć w mediacjach i negocjacjach, aby uniknąć długotrwałych procesów sądowych.
  6. Prawo Wykroczeń: Zajmują się również sprawami dotyczącymi wykroczeń, które są mniej poważne niż przestępstwa, ale mogą wymagać reprezentacji prawnej.
  7. Prawo Juwenalne: Adwokaci w prawie karnym często zajmują się sprawami dotyczącymi młodzieży, w tym obroną w sprawach karnych dotyczących nieletnich.
  8. Sprawy o Zbrodnie przeciwko Porządkowi Publicznemu: Takie jak zamieszki, nielegalne zgromadzenia, czy przestępstwa związane z terroryzmem.
  9. Sprawy Dotyczące Przestępstw Narkotykowych: Obejmujące posiadanie, dystrybucję, produkcję i inne przestępstwa związane z narkotykami.

Każda sprawa karna jest unikatowa i wymaga indywidualnego podejścia. Adwokaci w tej dziedzinie muszą być dobrze zorientowani w obowiązujących przepisach, procedurach sądowych oraz posiadać umiejętności negocjacyjne i analityczne.