Wbrew powszechnemu mniemaniu adwokat i radca prawny to nie synonimy tego samego zawodu prawniczego. Warto znać różnicę między tymi pojęciami, zwłaszcza zanim zaczniemy szukać.

Kim jest adwokat Gątarek z Włocławka ?

Co prawda o każdym prawniku wykonującym zawód grzecznościowo mówi się „mecenas”, a rzeczywiste różnice między specjalizacjami adwokata i radcy prawnego są naprawdę niewielkie, to jednak na tyle wyraźne, by ich działalność regulowana była odmiennymi przepisami, a kompetencje dotyczyły nieco innych obszarów prawa.

Co ich łączy ?

Podstawowym obowiązkiem i radcy prawnego, i adwokata jest świadczenie pomocy prawnej. Zarówno radca prawny, jak i adwokat Gątarek z Włocławka są absolwentami tych samych wydziałów prawa. Jeden, jak i drugi musi obronić dyplom na uczelni wyższej, a następnie odbyć aplikację — jeden radcowską, drugi adwokacką, po czym zdać egzamin, odpowiednio — radcowski lub adwokacki.

Niezależnie, czy klient zgłosi się do radcy prawnego, czy do adwokata, uzyska taką samą poradę prawną lub otrzyma równie kompetentną opinię prawną co do przedstawianego zagadnienia. Radca prawny i adwokat Gątarek z Włocławka mogą sporządzić projekt aktu prawnego.

Radca prawny i adwokat mogą reprezentować klienta przed urzędami państwowymi oraz sądami cywilnymi i administracyjnymi jako zastępcy procesowi.

Obroni tylko adwokat

Zasadnicze różnice między oboma zawodami występują w przypadku spraw karnych i karnoskarbowych (źródło: www.infor.pl). I choć potocznie każdego prawnika występującego przed sądem nazywamy „obrońcą”, to tylko adwokat może pełnić taką rolę przed sądami powszechnymi w sprawach karnych i karnoskarbowych. Radca prawny może występować w takich sprawach, ale wyłącznie jako pełnomocnik strony.

W pozostałych kwestiach, czyli w sprawach z zakresu prawa cywilnego, rodzinnego, spółek handlowych czy prawa administracyjnego, zarówno adwokat, jak i radca prawny mogą skutecznie reprezentować swojego klienta. I radca prawny i adwokat mogą występować przed sądami cywilnymi, administracyjnymi, Trybunałem Konstytucyjnym oraz Sądem Najwyższym. Mogą również reprezentować klientów przed organami dyscyplinarnymi samorządów zawodowych. Oznacza to, że w wymienionych sprawach kompetencje obu zawodów zgodnie się pokrywają.

Radca na etacie

Istnieje jeszcze jedna, ważna różnica, choć może nie z punktu widzenia osób chcących skorzystać z usług kancelarii adwokackich lub radcowskich. O ile oba zawody należą do grupy tzw. zawodów wolnych, to radca prawny może być zatrudniony na podstawie mowy o pracę u konkretnego pracodawcy. Adwokat z kolei może wyłącznie wykonywać swój zawód na drodze indywidualnej działalności gospodarczej lub też w ramach spółki.